Wat is de 4-ogen methode?

Raaf & Wolf levert optimaal resultaat, door marketing & sales het gereedschap te geven om samen te werken.

Raven en wolven sluiten in de natuur regelmatig een pact om samen een buit te vangen. Net als raven kunnen marketeers het terrein afspeuren en de prooi signaleren. De wolven van sales kunnen met die kennis en data de buit binnenhalen.

Concreet betekent dit dat het commerciële hart geanalyseerd en uitgevoerd wordt met de vier ogen van de marketing-raven en sales-wolven.

De 4-ogen methode is een combinatie van de laatste inzichten en technologie op het gebied van doelgroeponderzoek en customer intimacy. De uitvoering van alle Raaf & Wolf projecten gebeurt volgens de LEAN-principes.

De Raaf & Wolf 4-ogen methode

Stap 1: Het terrein

In deze fase wordt het  jachtterrein van jouw organisatie in kaart gebracht. Dat doen we in een sessie waarbij management, en vertegenwoordigers vanuit marketing én sales samen aan de slag gaan.

De organisatie en haar omgeving worden van micro- tot macroniveau in kaart gebracht:

 • Waar staat de organisatie nu?
 • Welke uitdagers zijn er? (wie zijn de concurrenten, waar kunnen disruptors toeslaan?)
 • Benchmarks zijn onderzocht, leveren kennis en inspiratie.
 • Wat is de doelstelling voor de lange termijn (wat is de stip op de horizon waar we naartoe willen werken?)

Stap 2: De prooi

Wie is jouw klant en waar kun je die vinden? In deze fase gaan we dat onderzoeken en vaststellen. We beginnen met een gevalideerd onderzoek op basis van psychografische kenmerken en gedrag. Vervolgens gaan we alle kennis en kunde van sales en marketing bij elkaar brengen.

Het resultaat:

 • Een 360 graden klantprofiel.
 • Afstemming én overeenstemming vanuit marketing en sales over wié de klant nu is.
 • Marketing en sales weten precies van elkaar wat de wederzijdse data, expertise, doelstellingen en werkwijzen zijn.

Stap 3: De jacht

Hoe gaat jouw organisatie de prooi vangen?  En welke acties zijn er op korte, middellange en lange termijn nodig om de buit binnen te halen? Door middel van de LEAN-methodiek (Scrum, Agile) maken we een actieplan. Dat wordt opgeknipt in kleine stappen, zodat voor iedereen duidelijk is welke actie genomen moet worden.

Het plan omvat:

 • De lange termijn visie: waar moet de organisatie over 5 jaar staan?
 • Veranderingen die de komende 2 á 3 jaar doorgevoerd moeten worden, om het doel te bereiken.
 • De acties die de aankomende 4 kwartalen uitgevoerd moeten worden.
 • De drempels die je daarbij tegen kunt komen en hoe je die kunt oplossen.

Stap 4: De buit

De buit zijn de deelprojecten. Met deze overzichtelijke en meetbare projecten gaan we aan de slag! Om de voortgang en de resultaten te bewaken houdt Raaf & Wolf die continu, samen met jouw organisatie in de gaten. We zorgen dat je de tools krijgt die jouw organisatie nodig heeft om flexibel en razendsnel in te springen op alle (digitale) veranderingen en trends.

Dat doen we zo:

 • Wij gaan aan de slag met één of meerder deelprojecten.
 • Raaf & Wolf levert je dagelijkse inspiratie. Voortgang en kennis delen we via het Raaf &  Wolf platform.
 • Elke 2 weken stellen we een voortgangsrapportage op.
 • Resultaten worden doorlopend gemeten. Zo kunnen we plannen bijstellen waar nodig.

ZIJ GINGEN JE VOOR:

“Raaf & Wolf ontwikkelde een optimale merkstrategie. Wat we uitstralen en aanbieden, klopt nu precies met wat we doen”

André Hoek, directeur Hoek Hoveniers

“Raaf & Wolf heeft veel research gedaan en wist ons daarmee in een keer te overtuigen: er zijn nog legio mogelijkheden voor het merk Cavus. Met een duidelijk stappenplan kunnen we die nu realiseren.”

Danny Smitmanager operations Electrobot-Cavus

“Een half jaar na de nieuwe branding zijn de eerste resultaten al meetbaar. Gasten weten PUUR ZEE by Imko’s aanzienlijk beter te vinden.”

Imko BinnertsMeesterchef

“Raaf & Wolf heeft een heel nieuw concept bedacht dat precies aansluit bij onze klanten. Dat ging op een bijzonder creatieve maar zeker ook zakelijke manier.”

Harro van DalenEntrepreneur en oprichter Meneer van Dalen

“Het is van cruciaal belang dat we alle partijen bij elkaar krijgen. Op basis van onderzoeksdata is aanvalsplan per doelgroep opgesteld, waardoor alle belanghebbenden op een effectieve manier benaderd worden. ”

Brigit GerritseDirecteur NRW

Direct aan de slag met de 4-ogen methode?

Bezoekadres Polarisavenue 1 - 101 Hoofddorp - tel 023 549 20 38 - e-mail administratie@raafenwolf.nl - Postadres Bernadottelaan 249 2037 GR Haarlem
Copyright: Raaf en Wolf / Website door: Versgeplukt / Download onze Algemene Voorwaarden (pdf) - Download onze Bewerkingovereenkomst (pdf)