Cijfer: “zeker een 9!”

– Brigit Gerritse, directeur NRW

Gebruikte methoden

Analyse & Onderzoek
Acquisitie Strategie

“Het is van cruciaal belang dat we alle partijen bij elkaar krijgen.” Brigit Gerritse, directeur NRW

Er zijn van die klanten die je tot je grote plezier regelmatig weer tegenkomt. In verschillende rollen heeft Raaf & Wolf oprichter Rik de Fluiter al vaker voor NRW (Nederlandse Raad Winkelcentra) gewerkt. NRW was toe aan een nieuwe benadering door de razendsnelle marktontwikkelingen in de winkelvastgoedmarkt. De diensten en methodieken van Raaf & Wolf bieden hierbij een concrete en bijzonder praktische oplossing. Er moeten nieuwe doelgroepen aangesloten worden en daarvoor heeft Raaf & Wolf een concreet aanvalsplan geleverd.

NRW acteert in een van de spannendste en meest dynamische markten. Internet en andere (tech-) innovaties hebben ervoor gezorgd dat de fysieke winkel en vooral de verdien- en investeringsmodellen van winkelcentra, onder druk staan. Een grote uitdaging, maar als alle partners samenwerken -van retailer tot overheid- liggen er zeker mogelijkheden. NRW wil een kenniscentrum zijn waar de expertise van alle betrokken partners gedeeld kan worden. Maar hoe kunnen deze verschillende doelgroepen nu allemaal goed bediend worden?

Het resultaat:

Samen met Raaf & Wolf is deze grote vraag uitgewerkt in een aanvalsplan met concrete actiepunten. Zo kan stap voor stap een resultaat behaald worden in deze dynamische markt.

    • Er is kwalitatief en kwantitatief onderzoek gedaan rondom de veranderende wensen van leden.
    • De verschillende marktsegmenten zijn gegroepeerd door middel van psychografische kenmerken. Op basis daarvan zijn klantprofielen aangemaakt.
    • Er is een Sales-aanvalsplan opgesteld, waarbij per doelgroep een precieze aanpak wordt gehanteerd om aan te sluiten bij de behoeften van de klant.
    • Per doelgroep (retail/overheid) is een communicatieplan opgesteld. De nadruk ligt hierbij op de digitale mogelijkheden voor sales, marketing, evenementen en de digitale marketingstrategie.
    • Op basis van de uitkomsten van het onderzoek is een voorstel gedaan om, naast de goede bestaande content en duidelijke en meetbare doelen voor 2017 zijn vastgesteld.

De casus

Het speelveld van NRW is naast uitdagend, ook complex door alle veranderingen in de markt. NRW wil een kenniscentrum maar ook de (hoognodige) ontmoetingsplek zijn om alle partijen bij elkaar te brengen. Een plek om elkaar te inspireren en ook om vertrouwen te winnen. Zo kan de transitie van de winkelmarkt met goed gevolg (gezamenlijk) afgelegd worden. Binnen het ledenbestand van NRW is het vastgoedsegment sterk vertegenwoordigd. NRW leden willen juist ook met retailers en overheden in gesprek. De vraag is dan ook hoe deze stakeholders bij NRW te betrekken.

De oplossing

Raaf & Wolf heeft eerst de wensen en behoeften van de verschillende partijen in kaart gebracht. Waar ligt de behoefte van retailers, van gemeenten en van de investeerders? Wat hebben zij nodig van NRW om winkelcentra weer te laten floreren? Er is eerst desk research gedaan op basis van bestaande data. Voor het kwalitatieve onderzoek zijn NRW-leden van de verschillende partijen geïnterviewd en er is een duidelijke analyse van kansen en bedreigingen opgesteld. Per doelgroep is een actieplan gemaakt, waarin de profielen en de concrete behoeften zijn vastgesteld. Daarbij is ook de input van het bestuur van NRW meegenomen. Dit bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van toonaangevende bedrijven die investeren in vastgoed. Zij hebben een duidelijk overzicht van de gehele markt en zien wat de veranderingen teweeg hebben gebracht; waar de knelpunten en kansen liggen.

2017 and beyond

Om de volledige markt te kunnen bedienen zal NRW nog meer partijen samenbrengen. Voor 2017 is het concrete doel om 20 nieuwe retail-leden aan te trekken en minstens 10 nieuwe gemeenten. Raaf & Wolf heeft hiermee een concrete aanpak geboden voor een specifiek probleem. De volgende stap is de implementatie van het plan, door Raaf & Wolf samen met het team van NRW. Marketing en Sales zijn nauw met elkaar verbonden en werken op alle vlakken samen. Het plan laat stap voor stap zien wat nu nodig is. Het legt een basis voor een toekomst waarin NRW op een flexibele manier kan anticiperen op de marktontwikkelingen.

Ook een optimale merkstrategie?

Bezoekadres Polarisavenue 1 - 101 Hoofddorp - tel 023 549 20 38 - e-mail administratie@raafenwolf.nl - Postadres Bernadottelaan 249 2037 GR Haarlem
Copyright: Raaf en Wolf / Website door: Versgeplukt / Download onze Algemene Voorwaarden (pdf) - Download onze Bewerkingovereenkomst (pdf)